Kerneværdier | Teen Challenge Danmark

Kerneværdier

KERNEVÆRDIER

Integritet

Leve retskaffent og arbejde med stor dygtighed.


Medfølelse

Arbejde sammen og støtte hinanden for, at yde støtte til dem der søger hjælp hos os.


Relation til samfundet

Både støtte, hjælpe og have fællesskab med andre i Teen Challenge, men også deltage i livet i det omkringliggende samfund.


Vision

En meget stærk kerneværdi for Teen Challenge. At kunne se længere end den nuværende situation, at have udsyn og se hvor vi bevæger os hen.


Forvalteransvar 

Troskab i forvaltningen af det kald Gud har givet os og de ressourcer som vi har fået ansvar for.


Tro

At tro Gud for det umulige. Alle vi skal tage os af, har brug for et under for at blive løst fra stoffer, holdningsproblemer og dårlig opførsel.


Tjenersind

At have tjenersind og have et tjenende lederskab, der som sit højeste mål har at bringe andre til succes. 
© Webmaster: Agner Ebild