Grundlag | Teen Challenge Danmark

Grundlag

Grundlaget for organisationen er de kristne sandheder, som findes i Bibelen og i samme ånd som Lausanne Pagten.

Teen Challenge er en hjælpeorganisation, som arbejder på fælleskirkeligt grundlag og søger samarbejde med alle menigheder, kirker og grupperinger af evangeliske kristne. 

Foreningens aktiviteter sigter ikke på hvervning af medlemmer til nye menigheder, men arbejder udelukkende på at hjælpe det enkelte menneske. Den bygger derfor på samarbejde med allerede eksisterende menigheder og kirker.
© Webmaster: Agner Ebild