Historie | Teen Challenge Danmark

Historie

Teen Challenge Danmark arbejder på tværs af kirkeskel. Teen Challenge har siden sin stiftelse i USA haft en stærk tilknytning til Pinsebevægelsen, og dette er også tilfældet i Danmark. Ikke desto mindre er der meget stærke forbindelser til mange andre frikirkesammenhænge ligesom Teen Challenge har en god berøringsflade indenfor Indre Mission og Folkekirkelige sammenhænge. 

Teen Challenge blev grundlagt i New York i 1958 af en præst fra landet ved navn David Wilkerson. Han oplevede at Gud kaldte ham til at gå på gaderne i New York. Budskabet om Jesus Kristus som havde forvandlet og forandret hans liv, måtte han bringe til unge mennesker i kriminalitet og i bander på New Yorks gader. 

I 70'erne kom Teen Challenge's arbejde også til Danmark. I forbindelse med David Wilkersons besøg i Danmark forsøgte man at få et arbejde op at stå i landet. Der blev indsamlet en større pengegave til projektet, men af forskellige årsager lykkedes det ikke at få et rehabiliteringsarbejde igang. I flere år var Teen Challenge i Danmark det samme som filmen "Korset og Springkniven", der blev vist af nogle mennesker, som var tilknyttet Pinsekirken Elim i København.

I begyndelsen af 70'erne kaldte Gud ægteparret Hansa og Niels Vestergaard til at starte det i dag kendte rehabiliteringscenter Betesda. I midten af 80'erne besluttede ledelsen for Betesda sig til at koble sig på Teen Challenge's arbejde. Hovedkontoret blev flyttet fra København til Jylland. I slutningen af 80'erne voksede der et stærkt teamarbejde frem ud fra rehabiliteringscenteret Betesda og det daværende Betesda 2 (senere kendt som Team Mission).

Teams rejste rundt og viste "Korset og Springkniven", og rigtig mange mennesker blev nået med evangeliet. I 1989 overtog Tina og Søren Kokkenborg ledelsen for Betesda. Det har altid været deres nød og byrde at kunne skabe et stærkt og slagkraftigt rehabiliteringsarbejde på landsplan. De forsøgte ad forskellige veje i 90'erne at få noget op at stå, men tiden var ikke til det. 

Parallelt med udviklingen på Betesda har der været et gadeplansarbejde i København fungerende under navnet "Klippen". Arbejdet har støt og roligt vokset sig stærkt, men har ligesom arbejdet på Betesda gennemgået forskellige forandringer og vanskelige tider.

I 1997 besluttede lederparret Ann-Lis og Johannes Fuchs sig for at søge optagelse i Teen Challenge's arbejde på europæisk plan. De kontaktede Betesda, og der blev enighed om at samarbejde efter Teen Challenge modellen. Samarbejdet har udviklede sig til, at Teen Challenge Danmark i 1999 endelig blev organiseret på landsplan. Det betyder, at ledelsen for Betesda har stiftet en landsdækkende organisation med egne vedtægter og egen bestyrelse.

Allerede fra starten har der været grobund for en god og sund vækst, og Teen Challenge Danmark står overfor en spændende fremtid. Der er mange udfordringer at tage op, og Teen Challenge vil være med til at møde mange af disse.

© Webmaster: Agner Ebild