Landsstævne 2018

lands 18 reklame 1

Sæt X i kalenderen……….TCL 2018 er 8. - 12. august.

Hovedtaler 2018


Hovedtaler er Phil Hills fra England

img 1446 med-221728162 10155400192636130 4298130759018244752 n

Phil Hills er født i Belfast, opvokset i Dublin og har tilbragt det meste af sit liv i England og Wales.

Han arbejdede som kommunal embedsmand før han uddannede sig på en bibelskole. Han har været pastor i 28 år Elim-pinsekirkerne og tjent i Coventry, Birmingham, Swansea og Dundonald. 

I 1993 blev Phil involveret i Teen Challenge UK, som han siden 1995 har været bestyrelsesformand for. Han er også næstformand i Global Teen Challenge. 

Teen Challenge UK har omkring 500 medarbejdere på gaderne i England, som forsøger, at nå mennesker med livs-kontrollerende problemer. Som opfølgning på gadeplansarbejdet har Teen Challenge UK et stort antal behandlingscentre for narkomaner og alkoholikere, som ønsker at komme ud af deres misbruget.

Phil er gift med Lynn og har to børn Jess og Josh.


Phil Hills was born in Belfast, brought up in Dublin, and has spent most of his life in England and Wales.  

He worked as a local government officer before going to Bible College and for the past 28 years he has been an Elim Minister leading churches in Coventry, Birmingham, Swansea and Dundonald.  

In 1993 Phil got involved with the work of Teen Challenge and since 1995 has served as the Chairman of the Board. He is also Vice President of Global Teen Challenge.  

Teen Challenge has around 500 outreach workers seeking to reach people with life controlling problems on the streets of the UK.  To support the outreach work they have numerous residential centres for drug users and alcoholics who want to live free.  

Phil is married to Lynn and has two children Jess and Josh.© Webmaster: Agner Ebild