TC Esbjerg “Kirken på gaden"

Kirken på gaden er et tværkirkeligt gadeplansarbejde, tilknyttet Teen Challenge Danmark. Vores målgruppe er primært voksne mennesker med et misbrug og/eller psykiske lidelser.

Vi har gennem vores tidligere og nuværende arbejde med denne gruppe, set flere uheldige eksempler på, at mennesker bliver svigtet af det offentlige på grund af besparelser. Vores projekt handler derfor om, at støtte op omkring de problemstillinger, som den socialt udsatte misbruger løber ind i, både i sit aktive misbrug og i processen med at komme ud af dette. Vi ønsker at stille os til rådighed, som en supplerende indsats til de øvrige aktører i misbrugernes liv. Derved forsøger vi at undgå, at de opgiver deres målsætninger om at blive misbruget kvit, på grund af, at den eksisterende hjælpeindsats er utilstrækkelig. Vi ønsker også at skabe et bæredygtigt netværk, så den tidligere misbruger kan holde sig clean, påbegynde, og holde på et arbejde, samt skabe sin egen tilværelse uden rusmidler. 

Metoden, som vi har brugt i snart 3 år nu, med gode resultater, er at invitere til spisning og fællesskab hver fredag aften. Da misbrugere har brug for at blive hentet, fordi de ikke husker hvilken dag det er, henter vi dem om vinteren i deres lejligheder, og på byens forsorgshjem. Om sommeren kører vi ud til deres samlingssted med varm mad og kaffe. Gennem de opbyggede relationer, støtter vi op omkring samtaler med alle relevante samarbejdspartnere. Vi supplerer Kirkens Korshær, de opsøgende medarbejdere for Esbjerg Kommune, samt De Hjemløses Venner, da det ofte er de samme brugere, vi har kontakt med. Vi arbejder i de andres lukketider, og når deres hjælp ikke rækker til, på grund af besparelser, og regler om samkvem med brugerne i deres fritid. Nogle gange oplever vi, at vores indsats som supplement, kan gøre, at hjælpen kan skræddersyes til den enkelte, og derved blive mere effektiv. Kirken på gaden har en stor vennekreds, hvor også tolke til grønlandsk, farsi, med flere sprog, kan findes. 

© Webmaster: Agner Ebild